środa 04 styczeń 2017

Koncert kolęd w święto Trzech Króli

W święto Trzech Króli w Kościele z Wartkowic odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, którego wykonawcą był Zespół Pieśni i Tańca ,,Wiwaty".

 

 

 

 

Piękna tradycja...

To juz pora na wilijom

 

Zwyczaj kolędowania narodził się jeszcze w pogańskich czasach rzymskich, gdy to w pierwszych dniach roku sąsiedzi i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali się prezentami i śpiewali pieśni calendae, chwalące początek miesiąca, domowników i otoczenie. Z upływem wieków pieśni te, również wśród chrześcijan, przybrały charakter religijny znany po dziś dzień. Obecnie śpiewane są w czasie Świąt Bożego Narodzenia — to jest od 24 grudnia, aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej obchodzonego 2 lutego. Początkowo twórcy kolęd czerpali z Ewangelii i taka kościelna pieśń nazwana została kolędą, z biegiem czasu pieśń coraz częściej sięgała do źródeł pobożności ludowej i jako bardziej świecka nazwana została pastorałką. Do Polski zwyczaj kolędowania dotarł w XV wieku, a niecałe sto lat później ukazały się pierwsze Kancjonały Chrześcijańskie, będące zbiorami kantyczek - religijnych pieśni kościelnych, do których zaliczono już kolędy. Polska posiada najliczniejszy zbiór kolęd na świecie — niemal 200 kolęd i ponad 400 pastorałek, podczas gdy w zachodnich krajach dominują jedynie pastorałki. Również w niektórych regionach Polski, w tym także w Pobiedziskach, spotykany jest jeszcze do dziś zwyczaj "kolędowania" — chodzenia po domach grupy kolędników — przebierańców śpiewających kolędy i pastorałki.

Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury od lat kolęduje zgodnie z wielowiekową tradycją, a wybrane pastorałki i kolędy nagrał z okazji   45-lecia działalności artystycznej.

Widowisko "Chodzenie z gwiazdą betlejemską i turoniem" .

Wg scenariusza, do izby, gdzie trwają ostatnie przygotowania do świąt i gospodarze śpiewają kolędy wchodzą kolędnicy - dziad i baba, pasterz z gwiazdą, turoń i muzykanci. Składają życzenia i zapraszają gospodynię do tańca. Następnie przychodzą do chaty "przebierańcy" tzw. "draby". Ubrani są w kożuchy, czarne czapki. Śpiewają wystukując rytm kijami, dopominają się o "datki" - gorzałkę, placek, orzechy. Również tańczą.

W widowisku bardzo aktywny i zabawny jest turoń. W sceny wplecione są w żywiołowe tańce i przyśpiewki Krakowiaków Wschodnich oraz kolędy i pastorałki .
Powyższe widowisko zespół z powodzeniem prezentował na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Kolędniczych w Brasov , Wielkopolskich Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Międzychodzie oraz Powiatowych Przeglądach Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w Pobiedziskach, których jest Laureatem.

Kierownik Zespołu Andrzej Horbik

 

 

Archiwum