piątek 30 styczeń 2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje

w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych.

Zostały opublikowane informacje na temat rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach 1 naboru 2015 do programu Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych. Wniosek złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na zadanie: Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, projekt 2-letni, otrzymał dofinansowanie w wysokości 57.000 zł.

Archiwum