piątek 25 listopad 2016

MPP-6-2016 Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

  1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przekazuje następujące informacje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia:

 500.000,00 zł netto/ 615.00,00  zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

 

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. zo.o.

ul. Poznańska 95,62-800 Kalisz

Cena ofertowa: 849.139,20 zł netto/1.044.441,20 zł brutto

 

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

PROTECTOR SERVICE sp. z o.o. ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o. ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Cena ofertowa: 797.205,04 zł netto/980.562,20 zł brutto

Oferta nr 3

Nazwa (firma) wykonawcy:

 „MAKROPOL” Sp. zo.o. ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań

Cena ofertowa: 905.872,32 zł netto/ 1.114.222,95 zł brutto

Oferta nr 4

Nazwa (firma) wykonawcy:

Agencja Ochrony „PEWNOŚĆ” Sp. zo.o. ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno

Cena ofertowa: 858.878,48 zł netto/ 1.056.420,53 zł brutto

Oferta nr 5

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółdzielnia  „DOZÓR” w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno

Partner 1: Biuro Ochrony A-Z  ul. Bogusławskiego 26/4 18, 62- 002 Suchy Las

Cena ofertowa: 858.112,80 zł netto/ 1.055.478,74 zł brutto

Oferta nr 6

Nazwa (firma) wykonawcy:

 „HUNTERS” Sp. zo.o. ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Cena ofertowa: 854.884,75 zł netto/ 1.051.508,24 zł brutto

 

 

 

                                                           Skład Komisji:

Przewodniczący:                  

mec. Tomasz Banaszak     

                                

Członkowie:                                        

mgr Anna Wrzesińsk

dr Janusz Górecki       

 

Sekretarz komisji

 mgr Marek Staszewski