czwartek 05 czerwiec 2014

Nagroda Orła dla Profesora Henryka Samsonowicza

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 czerwca 2009 roku podjął Uchwałę o ustanowieniu „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”

 Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody.    
Dotychczasowymi laureatami Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego zostali: prof. dr hab. Gerard Labuda, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska, prof. dr hab. Jerzy K. Strzelczyk, prof. dr hab. Zygmunt Świechowski oraz prof. dr hab. Klementyna Żurowska.    

Do grona laureatów nagrody w tegorocznym konkursie dołączył prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, a uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbyło się 10 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
Po wręczeniu nagrody przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka profesor Samsonowicz posadził dąb o imieniu Mieszko II, na Polanie Pierwszych Piastów, na Ostrowie Lednickim.
 

 

 

 


Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – jest jednym z najwybitniejszych polskich współczesnych historyków, mediewistów. Urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie. Całe swoje życie naukowe związał z Uniwersytetem Warszawskim. Tam studiował i zdobywał kolejne stopnie
i tytuły naukowe. Był dyrektorem Instytutu Historycznego tego uniwersytetu, a w końcu rektorem tej uczelni. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1980 roku. Jest autorem ponad tysiąca prac naukowych i popularnonaukowych omawiających dzieje średniowiecza.     
Zainteresowania Profesora koncentrowały się wokół historii społecznej i gospodarki wieków średnich. Jest autorem fundamentalnych rozpraw dotyczących dziejów miast i mieszczaństwa. Ważne miejsce w jego twórczości naukowej zajmuje problematyka poświęcona dziejom Polski piastowskiej, miejsca Polski w Europie i Świecie oraz wieloaspektowe zagadnienia regionalne. Profesor jest znakomitym dydaktykiem, promotorem nauki w Polsce i zagranicą, wychowawcą, mistrzem i wzorem dla kolejnych pokoleń historyków.

 

fot. A.Ziółkowski

Archiwum