środa 29 wrzesień 2021

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Turystyki

Dwóch mężczyzn i kobieta na konferencji wręczenia odznak honorowych za zasługi dla turystyki

  Nagroda dla naszej pracowniczki!
 
     Podczas Światowego Dnia Turystyki, która odbyła się w Miasto Chełmnie konferencja z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego, pełnomocnika premiera do spraw promocji polskiej marki.  Uczestnikami wydarzenia byli eksperci, samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej. Podczas spotkania dyskutowano na tematy związane z uczestnictwem w turystyce tych grup społecznych, które mogą mieć do niej ograniczony dostęp. 
Mariola Olejniczak – kierowniczka Działu Edukacji Muzealnej naszego Muzeum; autorka wielu publikacji na temat dostosowania oferty turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami otrzymała z rąk wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego i Rafała Szlachty prezesa Polska Organizacja Turystyczna - Odznakę Honorową za Zasługi dla Turystyki. 
 

Archiwum