środa 02 wrzesień 2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lednogóra: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Numer ogłoszenia: 227252 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi