poniedziałek 20 czerwiec 2011

Sesja popularno-naukowa

15 grudnia gr. w Bibliotece Publiczne Miasta i Gminy Murowana Goślina odbyła się sesja popularno-naukowa i otwarcie wystawy pt: „Niecodzienne odkrycia w Kopalni torfu we wsi Nienawiszcz”. Organizatorami obrad było Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Tomasz Łęski Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, Zbigniew Szeląg Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Przemysław Frankowski prezes firmy wydobywającej torf w Nienawiszczu, prof. dr hab. Andrzej Dubas - emerytowany pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Szukała – pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Kazimierz Ratajszczak - wieloletni dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, przedstawiciele Miasta i Gminy Murowana Goślina, pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Ledego, mieszkańcy Murowanej Gośliny, Przebędowa, Nienawiszczy oraz nauczyciele i uczniowie szkół nicy, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu, Nadleśnictwa Łopuchówko, Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowz terenu gminy.

 
     Sesję rozpoczęło przemówienie prof. dr hab. Andrzeja Marka Wyrwy - dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Następnie głos zabrał Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Przemysław Frankowski – prezes firmy wydobywającej torf w Nienawiszczy.
 
Pierwszy referat pt. „Pradzieje Nienawiszczy” wygłosili dr Iwona Sonkowiak-Tabaka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz mgr Andrzej Kowalczyk z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Referat dotyczył stan wiedzy o osadnictwie w rejonie Nienawiszczu, prezentował prowadzonych latem br. prac wykopaliskowych i wstępne wyniki badań odkopanych przedmiotów, kości i poroża.
 
Drugi referat pt. „Zwierzęta Wielkopolski w dawnych czasach” wygłosił prof. dr hab. Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Znany na całym świecie archeozoolog na przykładzie przeprowadzonych setek analiz odpadów konsumpcyjnych odkopywanych na stanowiskach archeologicznych przedstawił zwierzęta – kręgowce, żyjące w średniowieczu i porównał je ze współczesnymi. Poruszył temat preferencji konsumpcyjnych ludzi żyjących w średniowieczu, okresie nowożytnym i w czasach współczesnych.
 
Ostatni referat pt. „Jelenie z przed 8 tysięcy lat” wygłosił dr Tomasz Sobalak Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Łopuchówko. Referent przedstawił ewolucję jelenia, którego przodkowie na ziemi pojawili się około 60 mln lat temu. Dokładnie opisał znalezione w kopalni torfu poroża, wydatowane metodą radiowęglową C14 na 8400 lat. Porównał okazy ze współczesnymi trofeami, omówił rolę jaką pełnią poroża u jeleni.
 
Spotkanie zakończyło otwarcie wystawy znajdującej się w holu Biblioteki. Wystawa przygotowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oddział w Poznaniu oraz Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina prezentuje zabytki archeologiczne i archeozoologiczne przekazane przez pracowników i prezesa firmy wydobywającej torf w Nienawiszczu oraz pozyskane w trakcie prowadzonych latem 2010 r. ratowniczych prac wykopaliskowych, a także wstępne rezultaty badań naukowych.
 
W sześciu gablotach umieszczono reprezentacyjną grupę przedmiotów, do których dokładne opisy znajdują się na postawionych obok banerach. Prezentując pozyskane podczas badań fragmenty kości i poroża pragniemy zwrócić uwagę, że nawet bezwartościowe materialnie przedmioty mogą mieć niebywałą wartość historyczną i naukową.
 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy! 

 

Archiwum