piątek 21 wrzesień 2012

Święto latawca- co to był za dzień...

Dnia 30 września w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się impreza plenerowa :,,Święto latawca". Zobacz fotorelację!

Organizatorem imprezy był: Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Gnieźnie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wójt Gminy Łubowo. Celem konkursu było propagowanie twórczości techniczno-plastycznej mieszkańców Gniezna i okolic, rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie potencjału twórczego; integracja pokoleniowa i środowiskowa.


WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs otwarty, organizowany dla mieszkańców Wielkopolski, bez ograniczeń wiekowych.
2. Tematem konkursu jest „Latawiec”. Latawce muszą być wykonane własnoręcznie, technika prac dowolna.
3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo przez uczestników.
4. Latawiec powinien być podpisany: autor, wiek.
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden lub dwa latawce (płaski i skrzynkowy).
6. Prace oceniane będą pod kątem:
o oryginalności pomysłu,
o estetyki wykonania,
o sposobu realizacji i zdobienia latawca
7. Osobno odbędzie się konkurs na najbardziej atrakcyjny lot latawca.
- oceniana będzie wysokość lotu, oraz wykonywane ewolucje.
8. Latawce gotowe, zakupione w sklepach, startują poza konkursem.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziekujemy za przybycie!

Do zobaczenia za rok!!!

 

(fot. M. Olejniczak)

Archiwum