wtorek 30 kwiecień 2019

Dotacja dla Muzeum z MKiDN

Muzeum otrzymało dotacje na realizację projektu „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”
 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2019 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, na realizację projektu naukowo-badawczego pt. „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Operatorem programu jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 (tryb dwuletni). Projekt ten dotyczy oceny stanu zachowania i zagrożeń dla dziedzictwa archeologicznego na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego.
 
Jeden z najcenniejszych zasobów dziedzictwa kulturowego kraju podlega obecnie niekorzystnym procesom związanym z intensywną modernizacją obszarów wiejskich, rozwojem turystyki i nielegalną działalnością detektorystów. Stąd konieczna jest ewidencja i szybka aktualizacja informacji o zasobach archeologicznych oraz ocena antropopresji na ich stan zachowania. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez aplikację szeregu metod nieinwazyjnych: lotniczego skanowania laserowego, zdjęć lotniczych, badań geofizycznych oraz powierzchniowych. Wyniki badań zostaną zintegrowane w środowisku systemów informacji przestrzennej (ang. GIS) wraz z danymi dotyczącymi zmian krajobrazowych (m.in. archiwalne dane kartograficzne, monitoring satelitarny). W efekcie zostaną pozyskane dane o procesach wpływających na substancję zabytkową oraz wskazane kierunki działań konserwatorskich.
 

 

 

Archiwum