piątek 10 maj 2019

Kolejna dotacja dla Muzeum z MKiDN

     Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2019 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, na realizację projektu naukowo-badawczego pt. „Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego". Operatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Chronologia i kontekst. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020 (tryb dwuletni).
 
Celem tego projektu jest uściślenie chronologii funkcjonowania lednickiego palatium i jego najbliższego kontekstu (m.in. drewniane budynki i umocnienia) zakończone dwujęzyczną publikacją. W oparciu o nieopracowane materiały pochodzące z badań, prowadzonych od lat 50. XX w. (np. gleba, drewno, zboża, kości zwierzęce, ceramika, zaprawa gipsowa i inne) zostaną wykonane analizy archeologiczne, datowania (14C AMS, TL). Pozyskane sekwencje dat porównane zostaną z obowiązującą chronologią Ostrowa Lednickiego i znanymi z dotychczasowych badań fazami przebudowy palatium oraz grodu. Wymienione wyżej analizy będą pomocne przy interpretacji funkcji okolicznych budynków drewnianych. Wykorzystanie próbek ze starszych badań pozwoli zapobiec ich stopniowej destrukcji, a publikacja wprowadzi do naukowego obiegu niewykorzystane dotąd źródła.    

Archiwum