sobota 10 listopad 2012

Konferencja naukowa

Dnia 26 i 27 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem.

Zdjęcie udostepnione ze strony

www.publicdomainpictures.net

 

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

28 października 2012 roku minie dokładnie 1700 lat od słynnej bitwy przy moście Mulwijskim w Rzymie, bitwy, która w znaczący sposób wpłynęła na oblicze Europy. Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, traktując to wydarzenie jako jedno z najdonioślejszych w dziejach naszej cywilizacji -  postanowiły zorganizować:

  

Międzynarodową  Konferencję  Naukową 

w 1700 rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem:

 

Bitwa przy Moście Mulwijskim.

Konsekwencje

(Battle of the Milvian Bridge. Consequences)

  

26-27.10.2012

 

Aula Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

ul. Kostrzewskiego 5 

Gniezno

 

 

Udział w konferencji potwierdziło już wielu wybitnych specjalistów zajmujących się różnymi aspektami dziejów kultury europejskiej. Według rozeznania organizatorów, było to największe przedsięwzięcie naukowe w Polsce związane z jubileuszem tego doniosłego wydarzenia. Gniezno - siedziba najstarszego arcybiskupstwa i Lednica –  jeden z najważniejszych ośrodków stołeczno-rezydencjonalnych Państwa Pierwszych Piastów z okresu początków chrystianizacji ziem polskich - uprawnione są do organizacji konferencji poświęconej zwycięstwu Konstantyna Wielkiego – pierwszego chrześcijańskiego cesarza, nad Maksencjuszem.

   Pomysł zorganizowania konferencji wyrósł z oczywistego przekonania o niezwykłej doniosłości przełomu konstantyńskiego. Powszechnie przyjmuje się, że on nastąpił po tzw. edykcie mediolańskim, jednak organizatorzy konferencji upatrują go bardziej w zwycięskiej dla Konstantyna bitwie z Maksencjuszem, toteż rozważania o konsekwencjach powszechnego przyjęcia chrześcijaństwa w Europie proponują rozpocząć w roku jubileuszu bitwy przy Moście Mulwijskim.

    Konferencja była zatem poświęcona konsekwencjom, jakie dla dalszych losów Europy miało objęcie władzy przez Konstantyna.

   Organizatorzy konferencji zaproponowali nieco odmienną od tradycyjnej formułę jej przebiegu: mniej referatów - więcej dyskusji. Konferencja pomyślana została jako impreza dwudniowa, z dwoma tematami wiodącymi każdego dnia.

W pierwszym dniu takimi tematami były: POLITYKA PAŃSTWA oraz KULTURA ARTYSTYCZNA, w drugim zaś: RELIGIA I KOŚCIÓŁ  oraz USTRÓJ I PRAWO.

 Zaproszenie Organizatorów do wygłoszenia referatów przyjęli: Prof. Kazimierz Ilski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. Adam Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dr Maciej Jońca (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dr Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks. Prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Prof. Ewa Wipszycka (Uniwersytet Warszawski), Dr Krystyna Stebnicka (Uniwersytet Warszawski), Prof. Elżbieta Jastrzębowska (Uniwersytet Warszawski),  Prof. Bożena Wronikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Prof. dr hab. Alexandru Barnea (Universitatea din Bucuresti), Dr Adriana Panaite (Universitatea din Bucuresti).

Dyskusja nad referatami była rejestrowana i po adiustacji i autoryzacji została dołączona do publikacji.

 

   Konferencja „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje” dotycząca problemu chrystianizacji Europy, antycypuje przyszłoroczne przedsięwzięcie planowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i  Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie – międzynarodową konferencją „Baseny chrzcielne na Ostrowie Lednickim a problem chrystianizacji ziem polskich”, na którą Organizatorzy zapraszają już dziś.

  

  

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

dr Krzysztof Antczak

dr Zygmunt Kalinowski

  

Sekretariat Konferencji:

Instytut Kultury Europejskie w Gnieźnie

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Kostrzewskiego 5-7

62-200 Gniezno

 e-mail: milvian.bridge312@gmail.com

Archiwum