czwartek 27 grudzień 2018

Projekt Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach

***

               

 

 

Rok 2018 – 1-y rok realizacji projektu Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach prowadzonego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (zgodnie z Umową Nr 3203/18/FPK/NID z dnia 18.06.2018 r.) dofinansowanego w ramach Programu Ochrona zabytków archeologicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W pierwszym roku przeprowadzono szereg analiz fizykochemicznych wybranych przedmiotów biżuterii metalowej, ze szkła i kamieni półszlachetnych; przygotowano Katalog Grobów z biżuterią i Katalog Paciorków Szklanych, wykonano analizy antropologiczne pochówków i opracowano Katalog Źródeł. Wykonano projekty okładek dwóch tomów publikacji które powstaną na zakończenie projektu w 2019 roku.

Pozornie biżuteria to tylko ozdoba – ubrań, ciała. Jednak dla badań przeszłości ma ona o wiele większe znaczenie. Biżuteria to identyfikator kulturowy – oznaka płci, statusu społecznego, wyznacznik przynależności kulturowej. W przypadku znalezisk sepulkralnych to także element obrzędowości funeralnej i znak emocji, przywiązania, wzajemnych relacji między odchodzącymi a żegnającymi.

Cmentarzysko dziekanowickie znajduje się w sercu Polski Piastów, w miejscu gdzie rodziła się Polska, ale tu też stykały się prądy kulturowe płynące ze wszystkich kierunków. Analiza dziekanowickiej biżuterii jest znaczącym elementem świadczącym o kulturze mieszkańców piastowskiej Polski, a też o ich poczuciu estetyki, wrażliwości, preferencjach kulturowych, a też możliwościach i umiejętnościach miejscowych rzemieślników i kontaktach z sąsiadami.

Anna Wrzesińska (Kierownik projektu)

 

 

Ryc.1-2. Projekt graficzny okładek – Wojciech Kujawa.