2020-01-16

Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza

A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło (red.), seria B1 Fontes

Cena: NAKŁAD WYCZERPANYzł

Biblioteka Studiów Lednickich, tom XXII, seria B 1, Fontes, tom 3, DziekanowiceLednica 2011, (str. 149, format A4, oprawa miękka).


Niniejsza praca stanowi kolejny tom interdyscyplinarnych studiów nad średniowiecz­nymi źródłami archeologicznymi pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prezentujemy w niej wyniki badań mieczy z Ostrowa Lednickiego i Giecza, dwóch bardzo ważnych ośrodków stołecznych pierwszych Piastów. Przy prezentacji tych zabytków staraliśmy się nawiązać do najlepszych przykładów tego typu publikacji z poszerzeniem jej o szerokie spektrum badań specja­listycznych.

Publikacja zawierająca katalog i liczne analizy jest znakomitym punktem wyjścia do dalszych pogłębionych studiów, badań ana­litycznych i syntez nad uzbrojeniem średniowiecznej Polski i jej związków z europejskim kręgiem kulturowym.

 

Zapraszamy do pobrania publikacji- PDF Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza 

 

NAKŁAD WYCZERPANY