MPP-8-2016

poniedziałek 12 grudzień 2016

Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

MPP-06-2016

piątek 02 grudzień 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

MPP-7-2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

wtorek 29 listopad 2016

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/7/2016 Zapytanie Ofertowe

poniedziałek 28 listopad 2016

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP-6-2016 Informacja z otwarcia ofert

piątek 25 listopad 2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

MPP-6-2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

piątek 18 listopad 2016

Ogłoszenie nr 346672 - 2016 z dnia 2016-11-18 r. Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

MPP-3-2016

czwartek 06 październik 2016

Ostrów Lednicki. Prace konserwatorsko-restauratorskie reliktów X-wiecznej budowli pałacowo-sakralnej oraz południowego basenu chrzcielnego (etap III)

 

MPP-5-2016 ROZEZNANIE CENOWE

piątek 16 wrzesień 2016

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury...

 

MPP-5-2016 Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego

poniedziałek 05 wrzesień 2016

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury...

 

MPP-5-2016 Zapytanie ofertowe

piątek 02 wrzesień 2016

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury...