czwartek 12 grudzień 2019

„Dziekanowice i ich mieszkańcy”

Dziekanowice i ich mieszkańcy” to wystawa stała zrealizowana w domu przeniesionym ze wsi Dziekanowice do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. 

Dom z Dziekanowic jest budynkiem szerokofrontowym, dwuizbowym, z dwiema sieniami na osi, komorą i alkierzem. Obiekt ufundowany w drugiej połowie XIX wieku został zbudowany w konstrukcji szachulcowej i nakryty dwuspadowym dachem poszytym słomą. Dom ulokowano na obszernej działce w pobliżu kościoła, którą w przyszłości dopełnimy stodołą i budynkami inwentarskimi.

Wystawa została przygotowana we wszystkich pomieszczeniach domu. Jej tematem jest historia wsi i jej mieszkańców, czyli najbliższych sąsiadów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Do lat 60. XX wieku, czyli zanim powstało muzeum, Dziekanowice były zwyczajną wsią rolniczą z dość zasiedziałą ludnością. 

Do wystawy wybrano pewne elementy z historii wsi. Rozpoczynamy od ugody, jaką zawarli włościanie z Dziekanowic z państwem pruskim w kwestii własności gruntów w pierwszej połowie XIX wieku, a kończymy na początku wieku XXI. Opowiadamy o życiu społecznym i gospodarczym wsi, o sprawach religijnych i oświatowych, o uczestnictwie w „wielkiej” polityce oraz wydarzeniach o charakterze rodzinnym. Obok rolników przedstawiamy też innych mieszkańców wsi: rzemieślników, nauczycieli, urzędników. Szczególne miejsce na wystawie poświęcono rodzinie byłych właścicieli domu. 

Prezentujemy ilustracje, opisy wydarzeń oraz zebrane artefakty.

Archiwum