piątek 20 maj 2011

Jubileusz

35 lat Wielkopolskiego Parku Etnograficznego...

    Zamieszczamy relację z otwarcia wystawy, która  opowiada historię powstawania Wielkopolskiego Parku Etnograficznego - ewolucję założeń, przybywania obiektów... 35 lat jego istnienia - od chwili jego powołania 29 września 1975 r. poprzez otwarcie ekspozycji dla zwiedzających 1 czerwca 1982, do chwili obecnej zostało zaprezentowane na trzydziestu pięciu planszach, na których autor wystawy  długoletni kierownik WPE  Antoni Pelczyk, zamieścił w  formie zdjęć najciekawsze, najważniejsze ... wydarzenia.
   Otwarcie wystawy mialo miejsce 2 czerwca 2010 r i udostępniana jest w lamusie z Mikolajewic.   Przybyli  goście zostali oprowadzeni również po wystawie "Średniozamożny dwór wielkopolski" (otwartej 28  maja 2010), przez jej autorkę Małgorzatę Fryzę.

 

Fot.M.Jóźwikowska

Archiwum