poniedziałek 18 listopad 2019

Konferencja

15 listopada br. w budynku Dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się konferencja pt. „Archeologiczne badania powierzchniowe w perspektywie zmian technologicznych: metody, dokumentacja, interpretacja”. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad kierunkiem rozwoju badań powierzchniowych jako jednej z metod w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Jak każda dyscyplina naukowa również archeologia podlega ciągłym zmianom. Z jednej strony zakres zainteresowań badawczych jej przedstawicieli jest poszerzany, z drugiej zaś pojawiają się nowe możliwości technologiczne umożliwiające pozyskanie innych jakościowo danych w trakcie prospekcji terenowej. Zmiany te bez wątpienia dotyczą również metody badań powierzchniowych, której podstawy zostały wypracowane, a następnie utrwalone w toku realizacji Archeologicznego Zdjęcia Polski. Ze względu na współczesną wiedzę odnośnie do złożoności procesów podepozycyjnych wpływających na obecność materiału zabytkowego na powierzchni, a także rozwój nowoczesnych metod agrarnych wydaje się, że należy na nowo podjąć dyskusję nad metodyką badań powierzchniowych, sposobem dokumentacji wyników oraz ich interpretacji. W dalszej perspektywie umożliwi to pełniejsze zrozumienie uzyskiwanych rezultatów i wypracowanie skuteczniejszych strategii ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Program

10:00 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

10:10-10:40 Środowisko naturalne a nowoczesne metody uprawy gleby dr inż. Piotr Mirosław Szulc, Polcalc Sp. z 0.0

10:40-11:10 Projekt wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa odnośnie archeologicznych badań nieinwazyjnych na płaszczyźnie potrzeb ochrony dziedzictwa archeologicznego mgr Zbigniew Misiuk, Narodowy Instytut Dziedzictwa

11:10-11:30 Przerwa

11:30-12:00 Od „dwudziestki piątki” do „dziesiątki”. Badania powierzchniowe z zastosowaniem technologii precyzyjnych pomiarów mgr Lidia Żuk, Wydział Archeologii, UAM w Poznaniu, dr Mikołaj Kostyrko Instytut Archeologii, Uniwersytet Ottona i Fryderyka w Bambergu, dr Andrzej Kowalczyk, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

12:00-12:30 Dzwonowo - studium nad komplementarnością metod prospekcji archeologicznej mgr Marcin Krzepkowski, Poznań, mgr Piotr Wroniecki, Warszawa

12:30-14:00 Dyskusja

14:20 - Obiad „Karczma na Lednicy”

 

 

 

 

fot. J. Wieczorek 

Archiwum