piątek 04 grudzień 2020

Lubczynek w nowej odsłonie

Chałupa z Lubczynka po wymianie pokrycia dachu.

Zadanie Wymiana pokrycia dachu na budynku kas i ochrony Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zostało właśnie zakończone! 
Dzięki Stowarzyszeniu - Lokalnej Grupie Działania ,,Trakt Piastów” i funduszowi EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) udało się pozyskać środki na długo oczekiwaną wymianę pokrycia dachu budynku. Poprzez uzyskanie wymaganej ilości punktów w konkursie na przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy uzyskało wsparcie w wysokości 63,63 % wartości inwestycji. Brakujące 36,37 % wkładu własnego to dotacja celowa pozyskana z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 
Realizacja zadania polegała na wymianie gontowego pokrycia dachu Chałupy z Lubczynka, zlokalizowanej na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, będącego oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Prace budowlane na przełomie listopada i grudniu roku 2020 wykonała firma RW Projekt Wojciech Różak z Jurkowa.

 
 
Fot. M. Jóźwikowska

Archiwum