czwartek 18 lipiec 2019

MPP/01/2019 Informacja o wizji lokalnej

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo–konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terminie:

 

26.07.2019 r. o g. 14:00

 

w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32. Warunkiem udziału w wizji lokalnej jest zgłoszenie chęci udziału w wizji lokalnej w formie mailowej na adres e-mail: sekretariat@lednica.pl.

Zamawiający jednocześnie wskazuje że wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty.

 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 38 PZP.