czwartek 05 grudzień 2019

MPP-02-2019

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty