czwartek 28 październik 2021

MPP-03-2021 wyposażenie wbudowane i AGD

Dziekanowice, dnia  21.10.2021 r.

 

Dotyczy postępowania pn. „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wyposażenie wbudowane i AGD”, numer postępowania MPP-03-2021.

 

Wypełniając dyspozycję z art. 222 ust. 4 PZP, Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 86.100,00 złotych brutto.

 

Archiwum