środa 22 maj 2019

Muzeum nagrodzone!

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy nagrodzone w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce IZABELLA 2018!

Dnia 20 maja 2019 roku w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce IZABELLA 2018. W tej edycji konkursu organizowanego przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zostało nagrodzone dwoma nagrodami.

 

W kategorii „Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” Muzeum otrzymało nagrodę drugą za konserwację drewnianego wiatraka typu paltrak przeniesionego z Kędzierzyna. Wiatrak pochodzi z 1887 roku. Jego trzykondygnacyjne wnętrze wyposażone jest w jeden skład kamieni tzw. francuskich, czyli dwa cementowe kręgi z kawałkami kwarcu. Zabytek zlokalizowany jest w sąsiedztwie dwóch młynów wietrznych na wysokiej nadjeziornej skarpie w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

 

 

Kolejny powód do radości to zdobycie nagrody trzeciej w kategorii ,,Działalność wystawiennicza" za wystawę „Żywot człowieka poczciwego”, którą otrzymał Rezerwat Archeologiczny w Gieczu. Na nagrodzonej ekspozycji znajdują się przedmioty pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i na stanowiskach z nim sąsiadujących, pozostawione przez ludzi, żyjących tutaj niemal 1000 lat temu. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Fot. M.Forecki

Archiwum