poniedziałek 16 kwiecień 2018

Nowa wystawa w Gieczu

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w Gieczu.

 

Średniowiecze trwało na naszych ziemiach niemal 1000 lat. W ciągu tak długiego okresu systematycznie następowały głębokie przeobrażenia w każdej sferze życia.
W cieniu wielkich zmian, wojen i innych klęsk, obok grodów i wczesnych miast, płynęło pracowite życie mieszkańców tych ziem. Niektóre przejawy tej codzienności pokazano na wystawie: podstawowe zajęcia ludności, narzędzia pracy i sposoby ich użytkowania, a także życie religijne i zabawy.
Na ekspozycji znalazły się przedmioty pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i na stanowiskach z nim sąsiadujących, pozostawione przez ludzi, żyjących tutaj niemal 1000 lat temu.
 

 

 

Archiwum