piątek 31 grudzień 2021

Nowość w ofercie wydawniczej

Fioletowa okładka kolejnego tomu studiów lednickich i napis nowość na pomarańczowym tle.

Studia Lednickie tom XX (2021)
 
Ukazał się dwudziesty tom Studiów Lednickich – recenzowanego czasopisma naukowego wydawanego od 1989 roku przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
W roczniku znajdą Państwo przede wszystkim artykuły prezentujące wyniki badań archeologicznych, prace omawiające zabytki archeologiczne, jak też inne materiały źródłowe (m.in. archiwalne plany, mapy, zdjęcia). Poza tym tekst polemiczny dotyczący interpretacji źródeł historycznych odnoszonych się do biskupstwa poznańskiego w wiekach średnich oraz artykuł przedstawiający oryginalne dane na temat liczebności i rozmieszczenia migrujących i zimujących gęsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego.
 
Okładkę czasopisma zdobi brązowa fibula (zapinka) ze srebrnymi aplikacjami z okresu wpływów rzymskich. Między innymi ten zabytek został omówiony w artykule Mateusza Wawrzyniaka prezentującym nowe materiały dla poznania okresu wpływów rzymskich na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, które mogą przyczynić się do pełniejszego ujęcia obrazu kulturowego regionu.
 
Na uwagę zasługuje opracowanie Marcina Krzepkowskiego i Macieja Michalewicza będące próbą połączenia informacji archiwalnych i metod teledetekcyjnych w celu identyfikacji grodziska w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno.
 
Z kolei artykuł Jakuba Linetty pt. „Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra i początki Moraczewa” – jak wskazują recenzenci – jest ciekawym studium przypadku likwidacji instytucji pańszczyzny, pokazuje jak złożony i długotrwały był to proces.
 
Polecamy Państwu opracowanie wyników badan wykopaliskowych cmentarzyska w Gieczu Magdy Miciak i Amandy M. Agnew. Jak podkreślają recenzenci, artykuł prezentuje wysokie walory merytoryczne i jest ważnym przyczynkiem do studiów nad kulturą funeralną Polski wczesnopiastowskiej.
 
W tomie dwudziestym Studiów Lednickich kilka tekstów poświęconych jest poszczególnym kategoriom zabytków archeologicznych, takim jak: monety, militaria, przedmioty prywatnej pobożności – enkolpiony.
 
Artykuł Pawła Kucypery, Andrzeja Pydyna, Mateusza Popka i Konrada Lewka to kompleksowa analiza archeometalurgiczna dwóch ekskluzywnych zabytków odkrytych w 2020 r. w reliktach mostu wiodącego na wyspę Ledniczkę na jeziorze Lednica– miecza i żeleźca czekana. Jak podają autorzy, przedmioty te, przy stosunkowo dobrych walorach użytkowych, musiały przede wszystkim pełnić rolę legitymizującą wysoce elitarny status ich posiadaczy.
 
Z kolei Volodymyr Savyts’kyi prezentuje kolekcję enkolpiony ze średniowiecznego Włodzimierza i jego okolic. Autor rozważa kwestię ich datowania oraz zagadnienia dotyczące przynależności społecznej ich właścicieli, szlaków importu i dystrybucji.
 
Publikacja w sprzedaży po Nowym Roku w cenie 50 zł. Istnieje również możliwość jej bezpłatnego pobrania ze strony internetowej czasopisma Studiów Lednickich
 

Archiwum