środa 28 październik 2015

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279932 - 2015 data 21.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279932-2015 z dnia 2015-10-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi poligraficzne określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2 - usługi drukowania i powiązane 79.97.10.00-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalne ...
Termin składania ofert: 2015-10-29

Numer ogłoszenia: 288872 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279932 - 2015 data 21.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, woj. wielkopolskie, tel. 061 4275010, fax. 061 4275020.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

  • W ogłoszeniu jest: 29.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 9..

  • W ogłoszeniu powinno być: 30.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Budynek Administracyjny, pok. nr 9..