piątek 19 lipiec 2019

Otwarcie Stacji Naukowo Badawczej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

    Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (WPE) od lat współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Tegorocznym efektem tej współpracy było otwarcie 6 czerwca Budynku Stacji Naukowo Badawczej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej wykonanego z materiałów naturalnych. Obecny był rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Budynek stanowi jednocześnie zalążek nowej, warsztatowo-ekspozycyjnej części WPE – „Miasteczka Wielkopolskiego”.

Budynek powstał dzięki działaniom realizacyjnym studentów z Koła Naukowego Studentów Architektury przy Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej działających pod kierunkiem opiekuna koła dr. hab. inż. arch. Radosława Barka.

Wzniesienie budynku wsparli sponsorzy:

 

Budynek jest przykładem współczesnego zastosowania naturalnych materiałów budowlanych i pochodzących z recyklingu lub posiadających walor energooszczędności. Jest prostą bryłą nawiązującą do nurtu współczesnej architektury minimalistycznej.

W drugim etapie obiekt będzie wzbogacony o ekspozycję detali z tradycyjnych budynków jak okapy, podcień, okiennice itp., która ma zobrazować funkcje tych detali i porównania z współczesnymi realizacjami minimalistycznymi. 

Przykrycie budynku stanowi zielony dach nawiązujący do dawnego pokrycia dachów domostw materiałami organicznymi.

Wystawy w nowym budynku wpisują się w dwa zakresy tematyczne: jeden dotyczy samego budynku, jego idei i użytych materiałów oraz technologii. Druga część dotyczy planowanej realizacji miasteczka wielkopolskiego jako nie tylko części ekspozycyjnej dawnych form zabudowy, ale również jako zespół zabudowy posiadający funkcję warsztatowo-edukacyjną rękodzieła i tradycyjnych rzemiosł. Dodatkowo jest to również część noclegowo-rezydencjonalna, gdzie wytwórcy rękodzielnicy i pragnący poznać tajniki dawnych rzemiosł kursanci będą mogli zamieszkać na czas trwania kursu. 

    Budynek stacji badawczej będzie miejscem dalszych studiów nad materiałami używanymi w tradycyjnym budownictwie i współczesnym ich zastosowaniem. Będzie też stanowił wraz z planowaną zabudową miasteczka wielkopolskiego miejsce badań nad architekturą miast wielkopolskich przełomu XVIII i XIX wieku jako istotnym elementem kultury ich mieszkańców.

Archiwum