poniedziałek 15 lipiec 2019

8/08 Projekt „Przez progi kultury ludowej”

Zapraszamy na niecodzienne spotkanie z kulturą ludową wsi wielkopolskiej. Już 8 sierpnia 2019 roku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym odbędzie się wyjątkowe spotkanie, na których mamy nadzieję zaszczycą nas Państwo swoją obecnością. W tym dniu częściowo skansen stanie się miejscem otwartym dla osób z dysfunkcją ruchu, nasi przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą zarówno oprowadzania jak i zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku, a wszyscy przybyli, mamy nadzieję, będą się świetnie bawić. 
Dzięki środkom finansowym jakie uzyskaliśmy z Fundacji BGK, zakupiliśmy specjalne podjazdy i podkłady progowe, aby zarówno osoby poruszające się na wózkach czy kulach miały łatwiejszy dostęp do naszych obiektów. Wierzymy, że te rozwiązania ułatwią również dostęp matkom i ojcom z dziećmi w wózkach.
 
Program naszych działań:
Przez progi kultury ludowej  - spacer po wsi (osoby z dysfunkcją ruchu)
Wyprawa w przeszłość wsi wielkopolskiej - spacer po wsi (osoby z dysfunkcją wzroku)
Wsi spokojna wsi wesoła! - spacer po wsi
Slow Art. – wolne spotkanie z eksponatami
Warsztaty „Wieś jako źródło inspiracji twórczych”  w ramach których będziemy fotografować, dyskutować i tworzyć niecodzienne prace plastyczne.
 
 
   Jednym z najważniejszych celów, do których dążymy, jest uczynienie muzeum miejscem dostępnym dla jak najszerszego grona odbiorców. Program imprezy w naszym zamyśle jest odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby tych grup odbiorczych. Ma charakter integracyjny, a u jego podstawy leży przekonanie, że zbiory muzealne powinny być dostępne dla każdego. Naszym celem jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z historią Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Staramy się uzmysłowić odbiorcom, że przez aktywne uczestnictwo mogą nabyć i uzupełnić wiedzę historyczną. Pośrednim, choć nie mniej ważnym celem jest obcowanie ze sztuką i rozwój własnych zainteresowań uczestników.
 
Projekt pt. „Przez progi kultury ludowej” – jest partycypacyjnym działaniem, mającym za zadanie włączyć w działania kulturalne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Skierowany jest głównie do ludzi borykających się z dysfunkcjami ruchu i wzroku oraz seniorów.
 
WSTĘP BEZPŁATNY!
 
 
Całość działań finansowana przez:            w ramach działań „wolontariat jest super!”
 
 
M.Olejniczak
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas wydarzenia będzie nagrany materiał filmowy i fotograficzny, który może być publikowany w celach promocyjnych.
 
 
 

 

Archiwum