piątek 20 grudzień 2019

Sadzenie drzew w Muzeum

W celu urozmaicenia krajobrazu oraz ochrony różnorodności biologicznej w dniu 11 grudnia 2019 r. na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy posadzono drzewa. Na działce o nr ewid. 7/2, obręb Dziekanowice położonej w Dziekanowicach (gmina Łubowo)  posadzono  14 drzew - lipy drobnolistnej (Tilia cordata) oraz 13 drzew  klonu polnego (Acer campestre). W celu zabezpieczenia drzew założono na nie osłonki i przymocowano je do palików. Na parkingu przy ,,Małym Skansenie” dosadzono 12 drzew jarzębia pospolitego (Sorbus aucuparia L.) Zakup, dowóz, posadzenie oraz zabezpieczenie drzew za pomocą osłonek sfinansował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu w ramach projektu pt. ,,Utworzenie zadrzewienia w Lednickim Parku Krajobrazowym”.

                                                                                                                Tekst: Katarzyna Renn

Galeria

Archiwum