piątek 20 maj 2011

Świątki, grajkowie, demony

Kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego

 
 


Plakat wystawy

 

ŚWIĄTKI, GRAJKOWIE, DEMONY

Wystawa prezentowała kolekcję współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. 

 

Wystawa była prezentacją wyboru z kolekcji współczesnej plastyki nieprofesjonalnej zgromadzonej w Oddziale Muzeum – Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Do wystawy wytypowano 160 rzeźb w drewnie z liczącej 400 prac kolekcji. Są dziełem ponad 30. rzeźbiarzy z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Tematyka i formy rzeźb nawiązują do dawnego świątkarstwa – jako reminiscencje przydrożnych krzyży, kapliczek i figur świętych, kultu cudownych wizerunków maryjnych i świętych, zwyczajów ludowo-religijnych, a także wystrojów i sztuki kościelnej, z których też czerpali wzory dawni świątkarze. Szczególne miejsce, tak dawniej, jak i dziś, zajmuje w rzeźbiarstwie tematyka pasyjna. Inna grupa tematów to życie dawnych mieszkańców wsi: prace rolnicze, dawne rzemiosła, zwyczaje i obrzędy, portrety ludzi z wiejskich społeczności, wierzenia, legendy, lokalna historia, folklor i demonologia a także barwne – realistyczne i fantazyjne  figurki ptaków.

Na wystawie można było podziwiać rzeźby takich twórców jak Zdzisław Staszak i Piotr Staszak z Brudzewa, Piotr Woliński z Kcyni,, Tadeusz Flak z Pamiątkowa, Jerzy Sowijak z Bukówca Górnego, Bogdan Osuch z Jarocina, Bronisław Suchy ze Starej Wiśniewki, Teodor Kupś z Trzemeszna, Ludwik Oleksy z Zielonej Góry i wielu innych. Towarzyszą jej prezentacje materiałów fotograficznych i projekcje filmów przybliżających sylwetki rzeźbiarzy, ich pracownie i działania, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 

Patronat - Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Patronat honorowy - Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

 

Scenariusz wystawy – Marta Romanow-Kujawa

Oprawa plastyczna – Wojciech Kujawa

Kurator wystawy – Teresa Krysztofiak

 

Sponsorzy wystawy:

Ferma Drobiu Tomasz Adaszak - Chłapowo k. Środy Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz - Ruszkowo k. Środy Wlkp.

 

Czas trwania ekspozycji: 15.04-23.12.2014 r.

 

 

Archiwum