środa 08 kwiecień 2020

Terra Sancta

TERRA SANCTA – GIECZ W MONARCHII PIASTOWSKIEJ

 

Terra Sancta – Giecz w monarchii piastowskiej. Tytuł wystawy stałej nawiązuje do wyników prac archeologicznych prowadzonych w latach 1993-2016 na grodzisku w Gieczu i w jego najbliższych okolicach. Badania te rzuciły nowe światło na rolę gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa piastowskiego oraz na wyjątkowe znaczenie ziemi gieckiej dla dynastii Piastów.

Ustalenie przedpaństwowej metryki grodu daje mu, w obecnym stanie badań, prymat starszeństwa nad innymi piastowskimi ośrodkami władzy organizującymi terytorium ziemi gnieźnieńskiej. Fakt ten, połączony z uderzającą wymową odsłoniętych i rozpoznanych na nowo reliktów architektury grodowej oraz z niespotykaną kolekcją przedmiotów kultury elitarnej, wskazuje na szczególną więź, jaka łączyła Piastów z tym miejscem. Ziemia giecka przedstawia się nam jako swoista terra sancta dynastii z grodem będącym najprawdopodobniej jej rodową siedzibą.

Ideą wystawy jest próba ukazania szczególnego znaczenia Giecza dla dynastii Piastów, które wyraźnie zaznacza się już od okresu tzw. plemiennego. Na wystawie nie zauważą więc Państwo zwykłych przedmiotów codziennego użytku. Spośród bogatego zestawu zabytków, którymi archeologów obdarzyła giecka ziemia, wybrano fragment licznego zbioru przedmiotów o charakterze luksusowym. Jego znaczną część stanowią okazy unikatowe, których obecność nie tylko dobitnie poświadcza rangę ośrodka grodowego w Gieczu, ale też potwierdza jego wyjątkowość.

 

Wystawie towarzyszy wydawnictwo dla najmłodszych – Terra sancta. Sekrety gieckiego grodu i piastowskiego rodu.

 

Scenariusz wystawy – Teresa Krysztofiak (kurator)

Oprawa plastyczna – Wojtek Kujawa

Fotografie – Mariola Jóźwikowska, Piotr Namiota, Maciej Jórdeczka, Teresa Krysztofiak

Ryciny – Dorota Jagłowska, Teresa Krysztofiak

Autor przewodnika dla najmłodszych – Patrycja Klimowicz


 

 

 


 

 

 

Fot. M. Jóźwikowska

Archiwum