środa 08 lipiec 2020

Wystawa dostępna do zwiedzania!

Z archiwum ziemi i toni wodnej. Świadectwa dziedzictwa pierwszych Piastów

wystawa stała - Mały skansen (budynek kasowy)

 

Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowej wystawy, na której można zobaczyć ponad 120 najcenniejszych, oryginalnych przedmiotów odkrytych na Ostrowie Lednickim i w jego najbliższej okolicy. Zabytki te zestawione w grupy pokazują złożony system funkcjonowania lednickiego grodu w powiązaniu z okolicznymi osadami, mostami, cmentarzyskami, miejscami targowymi itd. Do tej pory przebadano wykopaliskowo niewielkie fragmenty tych - dziś już stanowisk archeologicznych. Tworzą one użytkowany i podziwiany przez nas krajobraz kulturowy, który musimy chronić, jeśli chcemy go zachować. 

 

 

Ostrów Lednicki to bardzo ważne miejsce dla historii Polski, kultury naszego kraju i Europy. Na największej wyspie jeziora Lednica znajdują się znakomicie zachowane relikty grodu Mieszka i Bolesława Chrobrego. Liczba i różnorodność elementów tworzących lednickie centrum osadnicze skupione wokół Ostrowa Lednickiego czyni to miejsce wyjątkowym. Zachowane, ukryte w archiwum ziemi i toni wodnej jeziora Lednica dziedzictwo pierwszych Piastów ma najwyższą wartość historyczną, naukową i artystyczną. Od ponad 50 lat opiekunem tego bezcennego dobra kultury jest Muzeum Pierwszych Piatów na Lednicy.

 

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________
Spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19 zależy od nas wszystkich. Pamiętajcie Państwo o zachowaniu bezpiecznej odległości - dbajcie o siebie i innych. Na wystawę obowiązuje wstęp w maseczkach ochronnych.
 

Archiwum