sobota 28 maj 2011

Wystawa

„Buen Camino, Peregrino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj i dziś”

 

 pod patronatem honorowym:

 
Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce
 
Piotra Florka
Wojewody Wielkopolskiego
 
Marka Woźniaka
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
  
 
     Rok 2010 w kościele katolickim obchodzony jest jako Jubileuszowy Rok Świętego Jakuba Apostoła. Zgodnie z tradycją sięgającą średniowiecza przypada on co 5, 6 i 11 lat, tj. gdy dzień, w którym wspominamy św. Jakuba (25 lipca) przypada w niedzielę. W 2010 roku mamy do czynienia z taką sytuacją. Stąd też w wielu miejscach w Polsce i Europie będą się odbywały uroczystości. Ich kulminacja nastąpi w dzień św. Jakuba.
     Jednym z ważniejszych miejsc obchodów w Polsce będzie Ostrów Lednicki. Na wyspie, związanej w szczególny sposób z początkami polskiej państwowości, religii i kultury, w okresie międzywojennym natrafiono na ślad pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Podczas badań archeologicznych na średniowiecznym cmentarzysku odkryto jedną z ośmiu znanych z ziem polskich muszli pielgrzymich. Według obecnego stanu wiedzy jest to najstarszy tego typu symbol jakubowy w Polsce.
     W ramach obchodów, obok innych uroczystości na Ostrowie Lednickim, planowane jest otwarcie tematycznej wystawy przypominającej o tradycjach kultu Świętego oraz o pielgrzymkach do Santiago de Compostela. Na ekspozycji pt. „Buen Camino, Peregrino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj i dziś” pokazani zostaną pielgrzymi od średniowiecza po współczesność, dla których przebycie Drogi św. Jakuba – Camino de Santiago, stało się ważnym elementem życia. Obok przedmiotów niezbędnych w podróży przez pół Europy, takich jak manierka czy kij pielgrzymi, zaprezentowane zostaną materialne ślady m.in. w postaci znalezionych na ziemiach polskich pamiątkowych muszli – identyfikujących podróżników, którzy odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba. Dzięki wystawie będzie można zapoznać się z początkami i rozwojem kultu Jakuba Apostoła w Europie oraz prześledzić najważniejsze trasy pielgrzymkowe na naszych ziemiach.
 
Kuratorzy wystawy:
Mariola Olejniczak
Marta Romanow – Kujawa
Paweł Sankiewicz
Fot.J.Wieczorek

Archiwum