czwartek 27 luty 2014

ZAPYTANIA OFERTOWE (ZMIANA)

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

1) zapytanie ofertowe - plakaty

2) zapytanie ofertowe - inscenizacja

3) zapytanie ofertowe - koncert

4) zapytanie ofertowe - prowadzący

5) zapytanie ofertowe - rekonstruktorzy

6) zapytanie ofertowe - stolarz   << informacje na dole

7) zapytanie ofertowe - ulotki

 

Zmiana zapytania ofertowego – stolarz

Zmiana dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: wykonanie drewnianych akcesoriów do zabaw plenerowych w ramach projektu „Letnie o Piastach bajanie…”.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:
Zamawiający w punkcie IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT w podpunkcie 5. rezygnuje z zapisu:

5. Oferta musi zawierać:
Wykaz prowadzonych imprez z podaniem miejsca, terminu i podmiotu, na rzecz którego zostały zrealizowan
e.


Podpunkt 5 po zmianie brzmi:
5. Oferta musi zawierać:
Proponowaną stawkę brutto.