2022-02-07

GROBY Z BIŻUTERIĄ WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO CMENTARZYSKA W DZIEKANOWICACH

J. WRZESIŃSKI (RED.)

Cena: 70zł

Biblioteka Studiów Lednickich, tom XXXIX, seria B1, Fontes, tom 8:1-2, Lednica 2019

(tom 8:1 str. 560; tom 8:2 str. 492; format A4; oprawa miękka).

Publikacja „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach” pozwala na zapoznanie się z największą kolekcją ozdób pozyskanych z badań wykopaliskowych wczesnośredniowiecznego cmentarzyka. Obok opracowań archeologicznego i antropologicznego, prezentacji wyników badań specjalistycznych istotną częścią publikacji jest katalog źródeł i ryciny katalogu grobów oraz dokumentacja paciorków szklanych i z kamieni półszlachetnych.

Badania i publikacja były zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Spis treści TOM 1

 

Spis treści TOM 2

 

Zapraszamy do zakupu!