2022-02-07

Pustelnica z lasów grabskich

Film - Pustelnica z lasów grabskich, reż. Andrzej Mrówczyński, Antoni Pelczyk (49,04 min)

Cena: 12zł

Film przedstawia niezwykłą historię XVIII wiecznej pustelnicy (kaplicy) wzniesionej w lasach grabskich na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bydgoskiej, mniej więcej w połowie drogi warszawskiej pomiędzy Podgórzem (obecnie kujawską częścią Torunia) a Służewem. Kapliczka powstała z inicjatywy ówczesnego właściciela Grabia, hrabiego Dąbskiego. W pobliżu kaplicy gromadzili się pustelnicy, co spowodowało, że zaczęto ją nazywać pustelnicą. Po wojnie kapliczka znalazła się na terenie, na którym utworzono poligon. Przez kolejne lata kaplica popadała w ruinę i zdawało się, że nie uda się jej uratować. Dopiero w 1978 roku postanowiono ją rozebrać i przenieść w inne miejsce. Kapliczkę odrestaurowano w Dziekanowicach, gdzie stoi do dziś. Oficjalne otwarcie miało miejsce w 1982 roku. Obecnie w kaplicy z okazji różnych świąt odbywają się nabożeństwa.

Autorzy filmu - wykorzystując materiał archiwalny, liczne kwerendy, wywiady oraz bezpośrednie uczestnictwo w różnych wydarzeniach towarzyskich i religijnych lokalnej społeczności – demaskują wiele mitów i nieporozumień, jakie pojawiły się od momentu powstania kaplicy do jej translokacji i eksponowania w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

W filmie występują Bogdan Ferenc i Andrzej Malicki – aktorzy Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Muzykę, która jest tłem do poszczególnych wydarzeń z ,,życia” pustelnicy, skomponowali Janusz Musielak i Marek Manowski.

Powagi religijnej dodają XVIII wieczne pieśni religijne zaprezentowane przez chór męski pod dyrekcja Michała Sergiusza Mierzejewskigo oraz wiersz Kapliczka spod Otłoczyna autorstwa Apolonii Łastowieckiej w aranżacji Janusza Musielaka i wykonaniu Anny Winiarskiej z zespołem muzycznym Good Staff. Całość na ścieżce dźwiękowej utrwalił Robert Rekiel.

 

 

Zapraszamy do zakupu!