2022-02-07

Studia Lednickie, tomy I - XXa

Seria wydawnicza prezentująca wyniki badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy z innymi instytucjami z kraju i z zagranicy. Tematyka Studiów obejmuje różne dziedziny nauki, m.in. archeologię, etno­grafię, antropologię, nauki przyrodnicze i wiąże się ściśle z opracowaniami obiek­tów i zabytków z Ostrowa Lednickiego i jego szerokiego zaplecza, a także gro­dów w Gieczu i Grzybowie. Artykułom towarzyszą obcojęzyczne streszczenia (w ję­zy­ku niemieckim lub angielskim), bibliografia, liczne ryciny, plany, zdjęcia. Każdy z to­mów zawiera bibliografię Ostrowa Lednickiego.

Cena: zł

Format publikacji: A4, miękka oprawa

Ceny poszczególnych tomów:

I - egzemplarze bezpłatne do wyczerpania nakładu
II - egzemplarze bezpłatne do wyczerpania nakładu
III i IV - nakład wyczerpany
V-VIII - egzemplarze bezpłatne do wyczerpania nakładu
IX -  egzemplarze bezpłatne do wyczerpania nakładu   
X - 20,00 zł
XI - 15,00 zł
XII - nakład wyczerpany
XIII - 10 zł
XIV - nakład wyczerpany
XV - nakład wyczerpany
XVI - 20 zł
XVII - 35 zł
XVIII - 40 zł
XIX - 50 zł
XX - 50 zł
 
 
 
ODWIEDŹ STRONĘ STUDIALEDNICKIE.PL
 
 
 
Spis treści
I str.1 str.2    
II str.1 str.2 str.3  
III str.1 str.2 str.3  
IV str.1 str.2 str.3  
V str.1 str.2    
VI str.1 str.2 str.3  
VII str.1 str.2    
VIII str.1 str.2 str.3  
IX str.1 str.2    
X str.1 str.2-3 str.4  
XI str.1 str.2-3 str.4

 

XII str.1 str.2-3    
XIII str.1 str.2-3    
XIV str.1      
XV str.1 str.2    
XVI str.1 str.2    
XVII str.1 str.2    
XVIII str.1-3      
XIX str.1-4