piątek 22 marzec 2024

10/05 Konferencja - Kobieta w roli głównej

 

 

Konferencja herstoryczna "Kobieta w roli głównej"

Konferencja odbędzie się 10 maja 2024 roku w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wydarzenie to w swych założeniach przyciągać ma wybitne postacie z dziedziny archeologii, antropologii, językoznawstwa, historii oraz pedagogiki, prezentując różnorodne perspektywy na rolę kobiet w historii.

 

Jaki jest cel?

Tego typu działania są istotne, ponieważ umożliwiają refleksję nad marginalizacją kobiet w tradycyjnych narracjach historycznych. Dlatego też, organizatorki i organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel przywracanie kobietom ich zasłużonego miejsca w historii, eksplorując ich wkład w różne dziedziny życia społecznego. Dodatkowym założeniem jakie dostrzegamy jest fakt, że poprzez prezentację prac naukowych i dyskusji, nasza inicjatywa będzie sprzyjać edukacji oraz budowaniu świadomości społecznej na temat roli kobiet w kształtowaniu historii i kultury.

 

Dlaczego taki rodzaj konferencji?

Tworzenie konferencji herstorycznych, takich jak "Kobieta w roli głównej", jest zasadne z kilku istotnych powodów.

Po pierwsze, pomaga to przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z historią, które często marginalizują lub pomijają wkład kobiet. Przywracanie równowagi w opowieściach historycznych jest ważne dla pełniejszego zrozumienia dziedzictwa kulturowego.

Po drugie, tego typu konferencje umożliwiają naukowcom i naukowczyniom, badaczom i badaczkom i edukatorkom i edukatorom dzielenie się swoimi odkryciami, analizami i refleksjami na temat roli kobiet w różnych dziedzinach. To sprzyja rozwijaniu interdyscyplinarnego spojrzenia na historię i ukazuje bogactwo wkładu kobiet w rozwój społeczeństwa, nauki, sztuki i innych obszarów.

Po trzecie, konferencje herstoryczne wspierają budowanie świadomości społecznej na temat równości płci i sprawiedliwości historycznej. Poprzez angażowanie społeczności w dialog na temat kobiecej historii, tworzą przestrzeń do wymiany perspektyw oraz inspirują do dalszych badań i działań na rzecz równości.

Wreszcie, tego typu inicjatywy mają potencjał zmiany standardów nauczania i kształtowania programów edukacyjnych. Edukacja oparta na inkluzji i równości w historii przyczynia się do bardziej zrównoważonego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe, co jest kluczowe dla budowania społeczeństwa opartego na wartościach równościowych i szacunku dla różnorodności.

 

Dlaczego wśród osób występujących pojawią się również mężczyźni?

Włączenie prelegentów męskich podczas konferencji historycznej poświęconej tematom kobiecym ma na celu promowanie równowagi i inkluzji. Udział mężczyzn w prezentacji i dyskusji na temat historii kobiet stanowi aktywne wsparcie dla idei równości płci, podkreślając, że zrozumienie i docenienie historii kobiet powinno być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich płci. To podejście sprzyja dialogowi, zróżnicowaniu perspektyw i budowaniu społecznej świadomości dotyczącej równości płci w kontekście historycznym.

Mariola Olejniczak

 

WSTĘP WOLNY!

obowiązują zapisy: edukacja@lednica.pl

Archiwum