wtorek 21 czerwiec 2022

26/06 Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich

Plakat przedstawiający żołnierza, mężczyznę z igrzysk.

Sport był niezwykle istotnym czynnikiem w wychowaniu żołnierza i obywatela zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i duchowej. W szeregach powstańczych czy później wśród żołnierzy Wojsk Wielkopolskich znalazło się wielu druhów sokolich, dla których aktywność fizyczna była niezwykle ważnym aspektem. Doskonale rozumiano to wśród kadry dowódczej Wojsk Wielkopolskich – od dowódców kompanii po Głównodowodzącego gen. Józefa Dowbora Muśnickiego. Stąd w pełni zrozumiała obecność rywalizacji sportowej wśród żołnierzy, która towarzyszyła im w garnizonach w Wielkopolsce, a także co może nawet ważniejsze i ciekawsze również i na froncie.
Niezwykłą popularnością cieszyły się wówczas wszelkiego rodzaju konkurencje lekkoatletyczne a także piłka nożna. Do naszych czasów zachowały się liczne relacje i sprawozdania z zawodów umieszczane w prasie codziennej. Możemy sobie dzięki temu uzmysłowić skalę zaangażowania naszych przodków w sport. Oko cieszą również fotografie dokumentujące zawody sportowe: Igrzyska Wojskowe w Poznaniu rozegrane w październiku 1919 roku, czy Dzień Sportowy w Bobrujsku przeprowadzony z okazji święta Konstytucji 3 maja w 1920 roku.
Zdjęcia sportowców w nierówno i naprędce przyciętych bagnetem, kalesonach (improwizowane krótkie spodenki); sędziowie z gwizdkami ale w pełnej gali mundurowej, natchnęły Nas wspólnie do próby odtworzenia takiego wydarzenia.
Chcemy w ten sposób pokazać różnorodność życia żołnierskiego w dobie wojny polsko-bolszewickiej. Wierzymy, że sportowe namiętności naszych przodków i nasze zamiłowanie do tego rodzaju działań będą stanowiły swego rodzaju most łączący te dwa – odległe o ponad 100 lat światy.
A zatem na miejsca! Gotowi? Start!
Niech Igrzyska Wojskowe się rozpoczną!

 

Zapraszamy do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach 

godz. 11.00 - 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wydarzenia będzie nagrywany materiał filmowy i fotograficzny, który może być publikowany w celach promocyjnych.

Archiwum