wtorek 17 maj 2022

4/06 Dziecięca kraina

plakat z zapowiedzią wydarzenia dla dzieci

Zabawy sensoryczne dadzą niecodzienną okazję do bezpośredniego spotkania z historią. Dzieci będą miały możliwość wziąć do ręki kopie zabytków znalezionych na Lednicy. Dodatkowe wyzwanie będzie polegać na rozpoznawaniu narzędzi z zamkniętymi oczami (pomoże tylko zmysł dotyku). Zmysł węchu pobudzą zapachy związane z historyczną przestrzenią Ostrowa Lednickiego.

Archiwum