czwartek 23 czerwiec 2022

6-10/22 Wystawa czasowa Ptaki i ssaki Wielkopolski

latający ptak w tle błekitne niebo

Wystawa fotografii Jerzego Orchowskiego i Jacka Wieczorka pt. Ptaki i ssaki Wielkopolski prezentowana będzie w miesiącach czerwiec-październik 2022 r. w Osadzie Edukacyjnej - Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu.

Ekspozycja przedstawia zdjęcia ptaków i ssaków bytujących na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1995 r. w celu ochrony krajobrazu polodowcowego w szerokiej Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej.  Rzeka Warta z licznymi meandrami i starorzeczami stanowi ostoję dla ptaków wodnych i błotnych, które można obserwować na wystawie. Bogata awifauna Parku przyciąga fotografów przyrody i naukowców doceniających walory tego obszaru. Na wystawie możemy obserwować także ptaki drapieżne: jastrzębia, myszołowa, błotniaka stawowego oraz ssaki: sarnę europejską, lisa rudego, zająca szaraka.

Ukazane zostały zdjęcia bąka i wodnika wykonane na terenie Lednickiego Parku krajobrazowego, który  powstał w 1988 r., aby zachować krajobraz kulturowy okolic jeziora Lednica. Są to ptaki skryte trudne do obserwacji w terenie. Rosnąca tutaj  trzcina pospolita, tworząca wraz z innymi roślinami pas roślin wynurzonych określany mianem trzcinowiska stanowi idealne miejsce bytowania dla tych ptaków.

                                                                                                     Katarzyna Renn


 

 

Archiwum