wtorek 23 lipiec 2013

„A GDY WÓDZ W BOJU PADNIE”

Program XIV Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich w Grzybowie

 

17 sierpnia 2013r. – sobota


12.00 - rozpoczęcie imprezy,
12.00 - 20.00 – życie w obozie podczas postoju w drodze na nowe miejsce osiedlenia; pokazy i prezentacje codziennego życia ludzi średniowiecza w obozach podczas postoju

-  pokazy towarzyszących obozom rzemieślników (kowali, rogowników, tkaczy, hafciarek, jubilerów, bursztyniarzy, garncarzy, cieśli, snycerzy)

-  pokazy życia obozowego – pieczenie, wędzenie, gotowanie, wypiek chleba, czyszczenie i przygotowanie oręża, gospodarowanie przy zwierzętach

12.00 – 17.00 – GAMA – GRZYBOWSKA AKADEMIA MAŁEGO ARCHEOLOGA – zajęcia edukacyjne dla dzieci

13.00 – „Poborca” – inscenizacja przygotowana przez grupę „Aurea Tempora”, zagroda grodowa

13.45 – 16.00 "Bezbronna wojna, czyli zmagania z oręża wyłączone, dla wojów o mięśniach twardych i umysłach sprawnych" – turniej drużyn

14.30 - koncert muzyki dawnej, Zespół „LIARMAN”
15.00 - V Międzynarodowy Turniej KUBBA (średniowiecznej gry drużynowej),
15.30 - turniej wojów o nagrodę Komesa Grodu Grzybowskiego (eliminacje – część I)

16:00 - turniej łuczniczy wojów
16.30 - oficjalne rozpoczęcie imprezy,
16.45 - turniej wojów o nagrodę Komesa Grodu Grzybowskiego (eliminacje – część II)
17.45 - pokazy Konnej Drużyny Wojów Słowiańskich z Gniezna
18.00 - bitwa w grodzie Grzybowskim  „Śmierć wodza”
19.45 – przeniesienie wodza do obozu
20.00 - koncert muzyki dawnej, zespół  ĘZIBABA
20.30 – „Pożegnanie wodza”, przygotowanie do pogrzebu – rody, drużyny, przynoszą dary dla poległego

      wodza

20. 45 – „Spalenie wodza” (żony, rodzina, drużynnicy, goście – rody, drużyny wyruszają na miejsce spalenia wodza, niosąc rynsztunek wodza, niosąc dary dla zmarłego)

21.00 – wyrusza orszak z prochami wodza, spalenie wodza, do orszaku dołączają widzowie

zakończenie imprez dla publiczności - dalsza część imprezy tylko dla uczestników historycznych

 

Prezentacje – wykłady (sala edukacyjna w pawilonie muzealnym)

13:30 - Drużyna Piastów (Maciej Pawlak – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie)

15:15 - Tajemnicze groby w państwie Piastów. Czy wikingowie byli u Mieszka I? (Jacek Wrzesiński – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie)

 

18 sierpnia 2013r. – niedziela


12.00 - 18.00 - życie w obozie podczas wojennej wyprawy;

- pokazy i prezentacje codziennego życia ludzi średniowiecza w czas wypraw wojennych;

- pokazy towarzyszących obozowi rzemieślników (kowali, rogowników, tkaczy, hafciarek, jubilerów, bursztyniarzy, garncarzy, cieśli, snycerzy,)

- pokazy życia obozowego – pieczenie, gotowanie, wypiek chleba

12.00 – 17.00 – GAMA – GRZYBOWSKA AKADEMIA MAŁEGO ARCHEOLOGA – zajęcia edukacyjne dla dzieci

12.00 –zabawy plebejskie wojów (dla gawiedzi)

12.30 – Turniej wojów w dwuboju miotania oszczepami
13.00 – turniej łuczniczy dla publiczności

13.00 – 15.30 – "Na ziemi udeptanej wojów zmagania" – turniej wojów

13.30 – Najazd na wioskę pogan – inscenizacja przygotowana przez grupę „Aurea Tempora”, zagroda

      grodowa
14.00 - turniej wojów o nagrodę Komesa Grodu Grzybowskiego (rozstrzygnięcie)
15.00 - 15.30 – w obozie Słowian – prezentacja w obozie uczestników zjazdu
15.30 - 16.30 - bitwa oraz kręgi honoru i zdrady, „Śmierć wojownika”

16 00 - koncert muzyki dawnej zespół ĘZIBABA

16.30 – wyprowadzenie wojownika z pola walki - zaniesienie do obozu
16.30 - 16.45 - wręczenie nagród za turnieje
16.45 – „Pożegnanie wojownika”

17.00 – odprowadzenie poległego wojownika na  miejsce wiecznego spoczynku, „Pochówek wojownika” Koniec!

 

Prezentacje – wykłady (sala edukacyjna w pawilonie muzealnym)

14:00 - Między pogrzebowym stosem, a kamiennym kościołem, czyli jak chowano zmarłych wojowników we wczesnym średniowieczu – wykład dra Jerzego Sikory (IA Uniwersytet Łódzki)

 

Zapraszają organizatorzy:  Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie i Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Archiwum