środa 20 lipiec 2016

,,Chrzest Władcy" w Gieczu!

W Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu odbył się ,,Chrzest Władcy" impreza z cyklu Letnie o Piastach bajanie...zorganizowana w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu.

Był to popołudniowo-wieczorny piknik rekreacyjno-historyczny. W programie odbyły się pokazy i warsztaty wytwórstwa wczesnośredniowiecznego zakończone inscenizacją zdarzenia zawartego w źródłach pisanych wiążących się bezpośrednio z historią rodu Piastów (w tym roku okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I i jego drużynę).

Poniżej fotorelacja.

 

Fot. Sebastian Uciński

 
 
 
 
 
 

Archiwum