środa 14 maj 2014

Dwa wyróżnienia w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 maja wręczyły nagrody.

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, jako jedno z dwóch muzeów wielkopolskich, podczas XXXIV Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013 zostało nagrodzone aż dwoma wyróżnieniami.

Spośród 250 zgłoszonych do konkursu projektów ekspozycja czasowa „Z wiejskiego domu na uniwersytet” otrzymała pierwsze wyróżnienie w kategorii Wystawy Etnograficzne. Wystawa w Wielkopolskim Parku Etnograficznym (jeden z oddziałów Muzeum) ma na celu ukazanie warunków i stylu życia zamożnej rodziny chłopskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, a także jej postaw społecznych i aspiracji.
W kategorii Projekty Naukowo-Badawcze pierwsze wyróżnienie zdobył projekt „FONTES – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania dziedzictwa pierwszych Piastów”, który dotyczył badań i opracowań znalezisk numizmatycznych i militariów z Ostrowa Lednickiego.
Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rozdanie tegorocznych nagród odbyło się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.


Naszym pracownikom serdecznie gratulujemy!

Galeria

Archiwum