poniedziałek 10 wrzesień 2012

EAA Helsinki 2012

18 Doroczne Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów Helsinki, Finlandia, 29 sierpnia - 1 września 2012

 

 

Co roku archeolodzy przede wszystkim z Europy, ale także z innych części świata, należący do Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (European Association of Archaeologists) spotykają się na wspólnej konferencji, aby wymienić doświadczenia i przedstawić wyniki swoich badań. W tym roku miejscem spotkania była stolica Finlandii Helsinki.

 

Obrady trwały na Uniwersytecie w Helsinkach (Helsingin yliopisto) od 29 sierpnia do 1 września. Tegoroczna konferencja okazał się być największą w dotychczasowej historii EAA. Wzięło w niej udział ok. 1200 uczestników, którzy w ramach 74 sesji wygłosili 700 referatów.

 

Jedna z sesji pt. Examining Diseases and Impairments in Social Archaeology: Current Issues and Future Options została zorganizowana przez Magdalenę Matczak (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Leszka Gardełę (Snorrastofa, Reykholt, Islandia) oraz Dariusza Błaszczyka (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny w Gieczu).

 

Sesja, która zgromadziła antropologów i archeologów, była poświęcona zagadnieniom związanym z pochówkami osób chory i niepełnosprawnych oraz tzw. pochówkom atypowym. W swoich wystąpieniach prelegenci, z jednej strony, zaprezentowali przykłady pochówków osób dotkniętych różnego typu schorzeniami pochodzące z różnych obszarów, kultur i okresów historycznych (od okresu rzymskiego przez średniowiecze po czasy nowożytne). Z drugiej strony podjęli próbę umieszczenia pochówków osób chorych i niepełnosprawnych w kontekście społecznym próbując odpowiedzieć na pytanie, jak byli oni traktowani i postrzegani przez współczesnych oraz jaki był ich status społeczny.

 

W ramach sesji swoje referaty wygłosili:

  • William Southwell-Wright (Durham University, Wielka Brytania): Deviancy and Disability in Romano-British Burials.
  • Leszek Gardeła (Snorrastofa, Reykholt, Islandia): Rethinking West Slavic Deviant Burials.
  • Mag­dalena Domicela Matczak (Adam Mickiewicz University, Polska): Peopled Culmine – Perception of Illness and Health in Middle Ages.
  • Sacha Kacki (INRAP – Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, Francja) i Dominique Castex (CNSR – Centre National de la Recher­che Scientifique at Université Bordeaux 1, Francja): Impact of Plague Epidemics on Medieval Social Structures in the Light of Funeral Customs.
  • Hélène Réveillas i Isabelle Souquet-Leroy (INRAP – Institut National de Recherches Ar­chéologiques Préventives, Francja): Support of a Disadvantaged Population in the Eighteenth century: the Protestant Hospital of La Rochelle (1765–1792).

 

Kolejna konferencja European Association of Archaeologist odbędzie się w terminie 4-8 września 2013 w Pilźnie w Czechach.

 

 

Plac Senacki przy którym znajduje się Uniwersytek w Helsinkach - główne miejsce obrad

 

W oddali Muzeum Narodowe (z wieżą) z wystawą o prahistorii Finlandii

 

Uczestnicy sesji

 

 

Tekst: Dariusz Błaszczyk

 

Fotografie: Magdalena Domicela Matczak

Archiwum