wtorek 04 czerwiec 2024

14-16/06 Europejskie Dni Archeologii

Europejskie Dni Archeologii 2024

14 czerwca 2024 r. GRÓD W GRZYBOWIE

15 czerwca 2024 r. GRÓD W GIECZU

16 czerwca 2024 r. OSTRÓW LEDNICKI

 

Program w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych wczesnośredniowiecznych grodzisk (Ostrów Lednicki Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami państwa polskiego. W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty grodów oraz wystawy prezentujące unikatowe zabytki z badań archeologicznych.

W każdym z tych miejsc będziemy świętować Europejskie Dni Archeologii.

*udział w wydarzeniach na podstawie zakupionego biletu wstępu do poszczególnych oddziałów Muzeum

ZAPRASZAMY!

 

 

 

15.06.2024 r. godz. 10:00-15:30

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

W programie:

          

 

 

 

16.06.2024 r. godz. 10:00-17:30 ­

Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim

W programie:

 

 

Archiwum