poniedziałek 03 wrzesień 2012

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grzybowie!

Dnia 8 września w Grodzie w Grzybowie odbyła się gra terenowa ,,Mały Wojownik" i nie tylko!

 
Organizator: MPP na Lednicy - Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie, Grzybowo 10A, 62-300 Września
 
Wstęp bezpłatny!
PLIKI DO POBRANIA:
Zgodnie z tegorocznym hasłem TAJEMNICE CODZIENNOŚCI, zaprosiliśmy uczestników gry do poznania historii i uczestnictwa w codziennym życiu dzieci z X-XII wieku. W tradycji wczesnego średniowiecza chłopcy już od dzieciństwa przygotowywani byli do obowiązków dorosłych mężczyzn, dziewczynki uczestniczyły w codziennych pracach i zajęciach domowych.
Gra pozwoliła ożywić nieznane przedmioty, zabawki dzieciństwa i poznać zapomniane tradycje związane z przejściem ze świata dziecka w świat męski, przemianę małego człowieka w przyszłego woja (z momentem przejścia wiążą się postrzyżyny, pasowanie).

Przedmioty znajdowane podczas badań wykopaliskowych w grobach dzieci przechowują „historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą”. Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej odmienności, a ich lokalizacja i różnorodność pozwalają snuć opowieści o zwyczajach związanych z obyczajami i życiem codziennym.

W zagrodzie edukacyjnej zamieszkali odtwórcy historyczni prezentując życie codzienne wczesnośredniowiecznego grodu, prace na żarnach, wypiek podpłomyków i inne zajęcia domowe.
  • 10:00 – 16:00  gra terenowa „Mały wojownik”
  • Questing – rodzinna gra terenowa polegająca na zdobyciu skarbu pokonując kolejne stanowiska i odkrywając bogactwo grzybowskiego grodu.
Tematyka gry terenowej:
1. uzbrojenie drużyny Mieszka I, nauka fechtunku mieczem
2. średniowieczne gry i zabawy
3. rzemiosła i zajęcia domowe
4. obyczaje i kultura mieszkańców grodu

Archiwum