środa 04 kwiecień 2012

Fotorelacja z otwarcia wystawy

W piątek 27 kwietnia o godz.12.00, odbyło się otwarcie nowej wystawy na folwarku w Dziekanowicach. „Chram boga Nii na Ostrowie Lednickim. Świat wierzeń w Starej Baśni J.I. Kraszewskiego”.

     Wystawa ma na celu przypomnienie postaci tej wybitnej jednostki oraz uwypuklenie odniesień do Ostrowa Lednickiego zawartych w powieści.

    Głównym wątkiem wystawy, wokół którego zbudowano rdzeń aranżacji, jest tematyka związana z najznakomitszym dziełem pisarza p.t. Stara Baśń, ukazująca świat wizji literackiej Ostrowa Lednickiego w czasach pogańskich. Kontrapunkt ekspozycji stanowi zapoznanie odbiorców z wierzeniami pogańskimi opisanymi w powieści.

    Na wybór tematu przygotowywanej wystawy wpłynęła zarówno przypadająca w tym roku 200 rocznica urodzin pisarza, jak i fakt umiejscowienia przez niego na Ostrowie Lednickim pogańskiej świątyni boga Nii. Pomysłodawczynie ekspozycji mają również nadzieję stworzyć pretekst do otwartej dyskusji różnych środowisk nad widocznym zanikiem czytelnictwa, wskazując zaangażowanie Muzeum w działania na rzecz popularyzacji kultury czytelniczej oraz ustawicznego kształtowania i ugruntowywania tradycji kulturowej naszego narodu.

   Czy Stara Baśń to książka, której właściwie modnie jest nie czytać? Czy J.I. Kraszewski był tylko bajkopisarzem? Wystawa, której założeniem jest przełamanie stereotypowych wyobrażeń na temat postaci pisarza i przestarzałości czytelniczej, z pewnością nie da gotowych odpowiedzi na tak postawione pytanie, pozwoli jednak spojrzeć na ukazane problemy w sposób bardziej wieloaspektowy.

M.Olejniczak

 

Scenariusz wystawy – Mariola Olejniczak

Oprawa plastyczna – Wojciech Kujawa

Projekty plastyczne wydawnictw – Wojciech Kujawa

Komisarz wystawy – Mariola Olejniczak

Przygotowanie wystawy - Dział Edukacji Muzealnej

 

 

  

 
Patronat honorowy:   

 

 

 

 

 

Fot.M.Jóźwikowska
 

Archiwum