środa 18 maj 2011

IZABELLA 2010

Najlepsze wielkopolskie placówki i przedsięwzięcia muzealne wyróżnił we wtorek w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak. Wśród wyróżnionych znalazło się Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy!

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich. Konkurs o nagrodę IZABELLA ma na celu wybór i promocję najwybitniejszych dokonań z zakresu działań muzealniczych regionu. Wyróżnia instytucje muzealne, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych.

 

W ramach Konkursu przyznawane były nagrody w następujących kategoriach:

 

Kategoria I - Działalność wystawiennicza

Wszystkie działania wystawiennicze dotyczące różnej tematyki: sztuki, archeologii, etnografii, literatury, techniki, medycyny, przyrodnicze, historyczne, inne.

Kategoria II - Działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa

Programy edukacyjne, programy oświatowo- wychowawcze, programy promocyjne, działania marketingowe

Kategoria III - Działalność naukowa i konserwatorska

Programy badawcze, konferencje (sesje, seminaria, sympozja), dokonania konserwatorskie, opracowania metod konserwatorskich, opracowania metod konserwatorskich, programy komputerowe.

Kategoria IV - Wydawnictwa

Publikacje (katalogi, foldery, wydawnictwa książkowe, wydawnictwa multimedialne itp.), filmy.

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otrzymało wyróżnienie w kategorii Działalność wystawiennicza za wystawę :" Skarby Średniowieczne Wielkopolski".

 

Fot. A.Ziółkowski

Archiwum