piątek 20 maj 2011

Jubileuszowa Wystawa Plenerowa

***

    Cyklicznym imprezom plenerowym i ważniejszym wydarzeniom muzealnym towarzyszą jubileuszowe „banery” ustawiane w wolnej przestrzeni ekspozycji muzealnej. Są stawiane przy kolejnych imprezach, na wolnym powietrzu i demontowane po imprezach. Docelowo pojawią się wszystkie we wrześniu w trakcie kulminacji obchodów Jubileuszu 40-lecia Muzeum. Wszystkie są znormalizowane i zawierają ważne informacje o historii imprez muzealnych.

Pierwszy, inaugurujący jubileusz w Muzeum, baner o tematyce „Topienie Marzanny” ustawiono w dniu 20 marca w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Treścią były dawne zdjęcia z powitania wiosny. Najstarsze pochodzą z roku 1976, kiedy to Marzanna rozpoczynała się przy budynku mleczarni (pierwszym budynku muzealnym) w Rybitwach. Kolejne zdjęcia to lata 1977–1979 — Marzanna na Mały Skansen a lata 1988–1989 to początki Święta Wiosny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym.

 

 

W dniu uruchomienia ekspozycji muzealnych, 15 kwietnia ustawiono kolejne dwa „banery”. Jeden dokumentuje pierwszą archeologiczną wystawę otwartą w XVIII-wiecznym Spichlerzu (pierwszy budynek ekspozycyjny muzeum) w roku 1974, autorstwa pierwszego Dyrektora Muzeum Jerzego Łomnickiego, przy współpracy archeologa, Mateusza Łastowieckiego. Tytuł „Wystawa archeologiczna”.

 

 

Drugi o tytule „Badania cmentarzysk” prezentuje starą dokumentację fotograficzną z badań cmentarzyska wczesnośredniowiecznego wewnątrz grodu Ostrowa Lednickiego, z lat 60. i 70. XX w. i najnowsze badania na lądzie, cmentarzyska w Dziekanowicach.

 

  

 

Czwarty zostanie ustawiony w dniu 20 czerwca, w czasie najstarszej i największej imprezy plenerowej „Nocy Kupały”, na terenie Małego Skansenu w Muzeum. Tematyka słowiańskiej Nocy Świętojańskiej, ma dokumentację fotograficzną od roku powstania Muzeum, tj. od 1969 r.

 

 

  

 

   Pierwsza impreza, to widowisko plenerowe na wyspie Ostrów Lednicki, w roku 1969, kolejne to lata 1970 i 1971 dokumentujące zabawy Nocy Świętojańskiej w wykonaniu powstałego przy muzeum, Zespołu Lednica, również na wyspie. Od 1973 roku poprzez lata 1976-1979 to już nowe miejsce imprezy plenerowej, teren Małego Skansenu. I tak do dnia dzisiejszego. W dniu 20 czerwca spotkamy się na terenie Małego Skanseny już po raz czterdziesty, puszczając wianki w Noc Świętojańską.


Anna Wrzesińska

Archiwum