piątek 20 maj 2011

Kasztelania Radzimska zapomniany gród na Warcie

Przygotowana wystawa stanowi próbę spojrzenia na dawną, a nieznaną dotąd siedzibę kasztelana, na życie jej mieszkańców poprzez pryzmat przedmiotów używanych przez nich, które zachowały się szczęśliwie do naszych czasów.

     W gablotach prezentowane są najcenniejsze, najlepiej zachowane zabytki, a także okazy wykopane podczas ostatniego sezonu badań archeologicznych. Co roku zmieniana jest aranżacja wystawy i zabytki ukazujące dorobek prowadzonych latem badań archeologicznych na szczycie kopca będącego miejscem, gdzie stała wieża mieszkalno-obronna – siedziba kasztelana.

Znaleziska pozwalają, jak się wydaje, na rekonstrukcję niektórych wydarzeń i przejawów życia codziennego.

     Prezentowane w gablotach narzędzia służyły na co dzień mieszkańcom wyspy. W naczyniach glinianych gotowano strawę, w prażnicach (płaskich, podobnych do dzisiejszych blach do pieczenia ciast) z plew i ości oczyszczane było ziarno. Z kolei fragment dzbana kamionkowego (z XIV w.), wyprodukowany w Dolnej Saksonii (we wsi Coppengrave) niewątpliwie świadczy o zamożności kasztelana radzimskiego, którego stać było na zakup tak ekskluzywnego – na owe czasy – pojemnika, wchodzącego w skład zastawy stołowej najbogatszych kupców, rzemieślników głównie zamieszkujących miasta nadmorskie i mających stałe kontakty handlowe z Hanzą.

    Przęśliki gliniane wykorzystywano do produkcji nici; szydła kościane, o wyraźnie zaostrzonych częściach pracujących służyły do wykonywania otworów w skórze lub grubych tkaninach wełnianych; grzęzidła ceramiczne, to ciężarki do obciążania sieci rybackich. Sierpy, żarna, (stanowiły element wyposażenia praktycznie każdego gospodarstwa domowego, służąc do mielenia zboża na mąkę), osełki, noże żelazne wykorzystywali rolnicy produkujący żywność na potrzeby stołu kasztelańskiego. Groty strzał i bełty kusz wskazują, iż radzimska wyspa była miejscem strzeżonym, w związku z tym ważnym punktem w strukturach obronnych państwa. Klucze, pozostałości po kłódkach, wskazują na zamykanie niektórych pomieszczeń dla zwykłych ludzi, a także na przechowywane „pod kłódką skarby”.

      Wydobyte z ziemi przedmioty: przekłuwacze, igła kościana, osełki, koser, kabłączki skroniowe, monety, misa żelazna typu śląskiego, haczyki do łowienia ryb, ucha do wiader, okucia brązowe to zabytki, które już od ponad 2 lat są eksponowane w gablotach.

          Wystawę umieszczoną na holu zabytkowego XIX wiecznego Ratusza w Murowanej Goślinie można nieodpłatnie zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W budynku prezentowane są również przedmioty ukazujące historię Ziemi Goślińskiej.

 

   

 

Archiwum